1. A történelem nagy korszakai

 

a korszak kezdete

a korszak vége

őskor

az ember megjelenése: kb. 3 millió éve

az ókor kezdete: kb. Kr.e. 3000.

ókor

a civilizáció megjelenése: kb. Kr.e. 3000.

a középkor kezdete: Kr.u. 476.

középkor

a Nyugat-Római Birodalom bukása: Kr. u. 476.

az újkor kezdete: 1492.

újkor

Amerika felfedezése: 1492.

 

 

2. A magyar történelem nagy korszakai

 

a korszak kezdete

a korszak vége

korai magyar történelem

a m. nép kialak. kezdete:Kr. e. II. évezred

az államalapítás: Kr.u. 1000.

az Árpád-házi királyok kora

az államalapítás: 1000.

az Árpád-ház kihalása: 1301.

a vegyesházi királyok kora

az Árpád-ház kihalása: 1301.

a mohácsi csata: 1526.

Magyarországa Habsburg Birodalomban

a mohácsi csata: 1526.

a H. B. és M.o. felbomlása: 1918.

a három részre szakadt országkora

Buda eleste: 1541.

Buda visszafoglalása: 1686.

reformkor

a Hitel megjelenése: 1830.

a forradalom kitörése: 1848.

forradalom és szabadságharc

1848-1849.

az önkényuralom kora

a forradalom leverése: 1849.

a kiegyezés: 1867.

a dualizmus kora

a kiegyezés: 1867.

a H. B. és M.o. felbom.: 1918.

az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság időszaka

1918-1919.

Horthy-korszak H. kormányzóvá választása: 1920. kiugr. kísérl., H. lemond.: 1944.

a kommunista diktatúra időszaka

szovjet megszállás: 1945.

rendszerváltás: 1990.

Rákosi-korszak

egypártrendszer bevezetése: 1949.

forradalom: 1956.

forradalom

1956.

Kádár-korszak

a forradalom leverése: 1956.

rendszerváltás: 1990.

jelenkor

rendszerváltás: 1990.