1. A trójai háborúról szól a Homérosznak tulajdonított eposz, az Iliász (főhőse: Akhilleusz). A másik homéroszi eposz, az Odüsszeia pedig Odüsszeusz kalandos hazaútját beszéli el Trója falai alól.

2. A görög földön sok kis városállam (polisz) jött létre. Társadalmi rétegeik (=egy ország lakóinak jellegzetesen elkülönülő nagyobb csoportjai) a rabszolgák és a szabadok, az utóbbiakon belül az arisztokrácia (előkelők) és a démosz (köznép).

3. Athénben alakult ki legteljesebb formában a demokrácia (=népuralom), amelynek lényege, hogy minden polgár (a nők, az idegenek és a rabszolgák kivételével) egyformán vehetett részt a polisz irányításában. A városállam legfőbb szerve a népgyűlés volt, a demokráciára veszélyesnek ítélt polgárokat cserépszavazással száműzték. Athén leghíresebb hadvezére (sztratégosz) és politikusa Periklész volt.

4. A Peloponnészosz-félszigeten található Spárta katonaállam volt. A gyengének ítélt csecsemőket kitették a Taügetosz-hegyre.

5. A görög-perzsa háborúk leghíresebb görög győzelme Marathónnál volt. Az Athénba hírt vivő katona történetéből ered a marathóni futás (Marathón-Athén: 42 km).

6. Nagy Sándor makedón király néhány év alatt meghódította a hatalmas Perzsa Birodalmat. Róla elnevezett város Egyiptomban Alexandria.

7. A görög vallás politeista (=sokistenhívő) volt. A görög mítoszokban (=istenekről, túlvilági lényekről szóló történet) szereplő istenek az ókori Kelet isteneitől eltérően az emberekhez egészen hasonlóak, csak persze halhatatlanok. Néhány a legfontosabbak közül:

Zeusz

főisten

Apollón

költészet

Poszeidón

tenger

Aphrodité

szépség, szerelem

Pallasz Athéné

bölcsesség

Dionüszosz

mámor

Zeusz tiszteletére rendezték négyévente az olümpiai játékokat, melyek idején a poliszok beszüntették egymás elleni háborúikat. A mitológia szerint az istenek lakhelye az Olümposz hegye volt.

8. A görög írás a ma Európában használatos latin és cirill írásoknak is az őse. A görög ábécé első három betűje az α (alpha), a β (béta) és a γ (gamma), utolsó betűje az ω (ómega).

9. A görög színház félkör alakú nézőtere domboldalra épült. A görög templom jellemzői voltak az oszlopok és a homlokzati oszlopsor fölötti háromszög alakú tümpanon.

10. A görög filozófia döntő módon meghatározta európai civilizációnkat, gondolkodásmódunkat. A leghíresebb görög filozófusok Szókratész, Platón és Arisztotelész voltak.